Drukuj


Wnuczka, wnuczek edukuje babcia, dziadek si? stosuje!"

Zach?camy wszystkich uczniw do udzia?u w Projekcie
Wnuczka, wnuczek edukuje babcia, dziadek si? stosuje!"

Drodzy Uczniowie, dzi?ki Waszemu zaanga?owaniu w akcj? i umo?liwieniu Waszym Dziadkom oraz osobom starszym z s?siedztwa obejrzenia poni?szego filmu o zagro?eniach, na jakie mog? zosta? nara?one osoby starsze - mog? oni unikn?? nieprzyjemnych sytuacji, ktre nara?? ich nie tylko na utrat? dorobku ?ycia, ale rwnie? niepotrzebny stres.

Organizatorem projektu jest Komenda Wojewdzka Policji w Krakowie Wydzia? Prewencji,
a partnerem Ma?opolski Kurator O?wiaty.