Drukuj


Drodzy Rodzice

Z uwagi na zawieszenie zaj?? szkolnych i konieczno?? prowadzenia zdalnego nauczania prosimy o odpowiednie zorganizowanie pracy uczniom.


W tym celu nale?y wyznaczy? godziny pracy dziecka przy komputerze, z uwzgl?dnieniem przerw i w miar? mo?liwo?ci drukowa? przesy?ane przez nauczycieli karty pracy.

Prosz? rwnie? o sprawdzanie czy dziecko korzysta z zalecanych przez nauczycieli stron, a nie swobodnie surfuje po sieci.


Nale?y zadba? o aktywno?? fizyczn? dzieci, ktra jest niezb?dna dla zachowania odporno?ci.Bardzo wa?ne jest rwnie? odpowiednie motywowanie dziecka do nauki,wskazywanie mu potrzeby samodzielnej pracy i rozmowa na temat powagi sytuacji,

w ktrej wszyscy si? znale?li?my.


W razie pyta? i w?tpliwo?ci zach?camy do kontaktu z wychowawcami poszczeglnych klas

- drog? mailow? lub telefoniczn?.