Wa?ne informacje - Koronawirus Drukuj


W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? Koronawirusa

w krajach Europy, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono materia?y dotycz?ce metod

i ?rodkw zapobiegania zagro?eniom zara?enia wirusem.

Co musisz wiedzie? o koronawirusie?


Potrzebujesz informacji lub pomocy?

Skontaktuj si? z pracownikiem
Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej

pod nr tel. 14 621 70 97