Wigilia szkolna 2019 Drukuj
I takiej tradycji nie zabrak?o i tego roku. Wsplne ?wi?towanie rozpocz??y jase?ka przedstawione przez klas? II i III naszej szko?y, do ktrych uczniowie sumiennie przygotowywali si? ju?
od kilku tygodni.
Po obejrzeniu Jase?ekPani Dyrektorz?o?y?a ?yczenia dla wszystkich uczniw, nauczycieli
i rodzicw, ?ycz?c zdrowych, spokojnych ?wi?t oraz wszelkiej pomy?lno?ci w Nowym Roku.
Po ?yczeniach wsplnie podzielili?my si? op?atkiem. Nast?pnie zjedli?my przygotowany pocz?stunek i wsplnie za?piewali?my kol?dy.


Wi?cej...