Dzie? Nauki Polskiej 2020 Drukuj
W dniu 19.02.2020 roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodzili?my Dzie? Nauki Polskiej. ?wi?to to wyznaczone zosta?o na dzie? urodzin Miko?aja Kopernika. Z tego wzgl?du, zosta?a zaprezentowana uczniom okazjonalna gazetka. Centralne miejsce po?wi?cono w niej Miko?ajowi Kopernikowi, przypominaj?c najwa?niejsze i zarazem rewolucyjne odkrycie tego wielkiego astronoma, jakim by?a teoria heliocentryczna. Wspomniano rwnie? o Marii Sk?odowskiej Curie oraz jej i jej m??a wielkich odkryciach
(odkrycie pierwiastkw: rad i polon). Ponadto przypomniano sylwetki trzech wielkich polskich matematykw, ktrym uda?o si? z?ama? kod niemieckiej maszyny szyfruj?cej Enigma, a mianowicie Marianie Rejewskim, Jerzym R?yckim i Henryku Zygalskim.