Turniej tenisa sto?owego 2020 Drukuj

"Mi?dzygminny turniej tenisa sto?owego"

Nawet w okresie ferii uczniowie aktywnie odwiedzaj? mury Naszej szko?y, po to m.in. aby aktywnie sp?dzi? czas.

30 stycznia 2020r. w Naszej Szkole odby? si? "Mi?dzygminny turniej tenisa sto?owego". W przeddzie? turnieju w ramach roz?adowania napi?cia kilkoro uczniw razem z Panem Edwardem Cudkiem wybrali si? na mecz pi?ki r?cznej

PGE VIVE Kielce Grupa Azoty Tarnw

Podczas turnieju uczniowie rywalizowali w dwch grupach wiekowych.

Klasyfikacje poszczeglnych grup przedstawia?y si? nast?puj?co:

Grupa m?odsza dziewcz?ta:
1. Karnia Amelia - SP Rzep. Marc.
2. Patyk Oliwia - SP Chojnik
3. Szyma?ska Zuzanna - SP Rzep. Marc.
4. Ryndak Wiktoria - SP Rzep. Marc.

Grupa m?odsza ch?opcy:
1. Kwiek Kamil - SP Brzozowa
2. Kwa?ny Micha? - SP Rzep. Marc.
3. Ziomek Jakub - SP Rzep. Marc.
4. Szyma?ski B?a?ej - SP Rzep. Marc.

Grupa starsza dziewcz?ta:
1. Noga Dominika - SP Rzep. Marc.
2. Szafra?ska Daria - SP Chojnik
3. Szyma?ska Patrycja - SP Rzepiennik Strzy?ewski

Grupa starsza ch?opcy:
1. Noga Roman - SP Rzep. Marc.
2. Kiero?ski Mariusz - SP Brzozowa
3. Kiero?ski Mateusz - SP Brzozowa