Miko?ajki 2019 Drukuj

SPOTKANIE ZE ?WI?TYM MIKO?AJEM

Pi?tek 6 grudnia to d?ugo wyczekiwany dzie?, wktrymdzieci jak zaczarowane same szybko wsta?y ibez?adnego oci?gania pojawi?y si? wprzedszkolu oraz szkole. Ka?de dziecko ca?y rok ci??ko pracowa?o natoaby w?a?nie wtym dniu spotka? ?wi?tego Miko?aja imc odebra? odNiego podarunek.

Nasi podopieczni bardzo staraj? si? by? grzecznym idoskonale wiedz? ?eMiko?aj ca?y czas nanich patrzy. Odsamego rana dzieci podekscytowane wyczekiwa?y ?wi?tego nas?uchuj?c radosnego okrzyku ho, ho, ho! iodg?osw dzwonkw sa?.

Zaka?dym razem gdytylkootwiera?y si? drzwi wszystkie dzieci, a? zatrzymywa?y oddech zwra?enia. A? wko?cu rozleg?o si? mocne pukanie dodrzwi, te uchyli?y si? awprogu stan?? On ?wi?ty Miko?aj!

Gdyzasiad? wygodnie naspecjalnie przygotowanym fotelu wtowarzystwie elfa-pomocnika nasta?a cisza. Dzieci przywita?y go?cia inast?pi? d?ugo wyczekiwany moment wr?czania prezentw. Dzieci z oddzia?u przedszkolnego wramach podzi?kowania zaprzybycie iotrzymane podarunki wyrecytowa?y dla ?wi?tego Miko?aja wierszyki i za?piewa?y przygotowane wcze?niej piosenki.

Atmosfera spotkania by?a magiczna. Ka?dy wtym dniu zosta? obdarowany prezentem.

Miko?aju bardzo dzi?kujemy zaodwiedziny izarado?? jak? podarowa?e? naszym podopiecznym. Dozobaczenia zarok!.