Koncert Moniuszko Drukuj
MONIUSZKO DLA WSZYSTKICH - Krakw

29 pa?dziernika klasa VIII wraz z wychowawc? pani? Romana G?siorowsk? oraz pani? Dyrektor Celin? Kwa?n? bra?y udzia? w wyj?tkowym wydarzeniu koncercie zamykaj?cym oficjalne obchody Roku Moniuszkowskiego w Krakowie! Wydarzenie zgromadzi?o w ICE Krakw najwi?kszej sali koncertowej Krakowa ponad 400 wykonawcw i blisko 1700 s?uchaczy.