Konkurs pie?ni patriotycznych Drukuj


Ju? po raz kolejny uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia?

w konkursie patriotycznym organizowanym z okazji Narodowego ?wi?ta Niepodleg?o?ci.

Uczniowie pod okiem wychowawcw przygotowali wzruszaj?ce interpretacje utworw, pie?ni przepe?nione nutami patriotyzmu od tych pokazuj?cych trudne losy naszego narodu, czasy rozbiorw i wojen, po te powsta?e

w bli?szej nam, rwnie? bardzo trudnej historii Polski.

Po wys?uchaniu prezentacji ka?dej klasy komisja konkursowa og?osi?a werdykt:

I miejsce klasa VIII z. p. Roman? G?siorowsk? za pie?? Pki Polska ?yje w nas

II miejsce oddzia? przedszkolny z p. Weronika Zagrsk? za Mazurek D?browskiego

III miejsce klasa I z p. Agnieszka ?ajka za pie?? Jak d?ugo na Wawelu

Wyr?nienia:

Klasa II-III- Szara Piechota

Klasa IV-V- Pa?acyk Michla

Klasa VI-VII- Ojczyzno ma

.