?wi?to Niepodleg?o?ci Drukuj

11 XI 2019r.


Narodowe ?wi?to Niepodleg?o?ci jest obchodzone corocznie 11 listopada dla upami?tnienia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w 1918, po 123 latach zaborw. Dzie? ten obchodzony jest bardzo uroczy?cie w ca?ym kraju. ?wi?towano go te? w naszej szkole.


W tym roku obchodzimy 101 rocznic? odzyskania niepodleg?o?ci przez Polsk?.
W naszej szkole 8 listopada uczniowie i nauczyciele od?piewali cztery zwrotki hymnu pa?stwowego. Nast?pnie odby?a si? uroczysta akademia w wykonaniu uczniw starszych klas V-VII. Uczestnicy akademii przedstawili histori? powstania wolnej Polski do 1918 roku, ?piewali piosenki i recytowali wiersze o tematyce patriotycznej.

Po uroczystej akademii pani dyrektor Celina Kwa?na podzi?kowa?a uczniom i pani Sylwii Wojtanowicz - Ryk za pi?kne przygotowanie cz??ci artystycznej po?wi?conej naszej Ojczy?nie.