D?bry DrukujMANIFESTACJA PATRIOTYCZNA - D?BRY 2019


W 75. rocznic? tragedii oddzia?u Regina II batalionu Armii Krajowej Barbara,
w D?brach odby?a si? manifestacja patriotyczna, w ktrej aktywnie uczestniczyli uczniowie klasy VIII. Obchody rozpocz??y si? polow? msz? si? w intencji poleg?ych. Nast?pnie licznie zgromadzeni uczestnicy uroczysto?ci udali si? pod pomnik, gdzie poszczeglne delegacje z?o?y?y wi?zanki kwiatw, oddaj?c ho?d tragicznie zmar?ym partyzantom.

Manifestacja mia?a miejsce na obficie zbroczonym krwi? pobojowisku. W miejscu gdzie sta?a stodo?a, w ktrej rozpocz?? si? partyzancki dramat, wznosi si? drewniany krzy?
i du?y, kamienny obelisk, na ktrym widnieje napis: Miejsce u?wi?cone krwi? ?o?nierzy Armii Krajowej oddzia?u Regina II, poleg?ym w walce o wolno?? Ojczyzny 17 X 1944 r.

Poni?ej, nad brzegiem potoku, gdzie we wsplnym dole pogrzebano pierwotnie poleg?ych ?o?nierzy, wznosi ku niebu ramiona ?elazny krzy? a na pobliskiej polanie le?nej obok pobojowiska usytuowany jest skromny, partyzancki cmentarz. Spoczywa na nim przeniesionych tu 18 ?o?nierzy partyzanckiego odzia?y Regina II, ktrzy ?ni? wieczny sen
o wolnej Polsce.

Oddali swe ?ycie Bogu i Ojczy?nie wierz?c, ?e ich trud i ?mier? nie pjd? na marne Jeste?my im wdzi?czni i winni patriotyczn? pami??.
{gallery}2019-2020/D?BRY{/gallery}