Narodowe Czytanie 2019 DrukujW tym roku szkolnym przyst?pili?my do akcji Narodowe Czytanie wsplnie

z Bibliotek? Publiczn? w Rzepienniku Marciszewskim. 8. edycja Narodowego Czytania podhas?em Osiem lektur nasme Narodowe Czytanie skupi?a uwag? napolskich nowelach. By?y to: "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Boles?awa Prusa, "Mj ojciec wst?puje do stra?akw" Bruno Schulza, "Orka" W?adys?awa Reymonta, "Rozdziobi? nas kruki, wrony" Stefana ?eromskiego, "Sachem" Henryka Sienkiewicza oraz "Sawa" Henryka Rzewuskiego. Uczniowie z wielkim przej?ciem wyst?powali

z fragmentami tekstw. Nowele czyta?y rwnie? panie: Bogus?awa Krzak, Dorota M?drek i Romana G?siorowska.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od2012 roku. Zosta?a zainicjowana wspln? lektur? Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W2013 roku wca?ej Polsce odby?o si? czytanie dzie? Aleksandra Fredry, apodczas nast?pnych edycji przeczytano kolejno: Trylogi? Henryka Sienkiewicza orazLalk? Boles?awa Prusa. W2016 roku Andrzej Duda iAgata Kornhauser-Duda rozpocz?li Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W2017 roku lektur? Narodowego Czytania by?o Wesele Stanis?awa Wyspia?skiego W2018 roku wsplnie przeczytano Przedwio?nie Stefana ?eromskiego.

Na przysz?y rok Pan Prezydent zapowiedzia? Balladyn? Juliusza S?owackiego.