I znów zabrzmiał pierwszy dzwonek…. Drukuj

2 września w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim zabrzmiał znowu dzwonek obwieszczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Było to wielkie przeżycie dla maluchów, które po raz pierwszy pojawiły się w naszej społeczności uczniowskiej, a także dla starszych uczniów, którzy z radością znów powitali mury kochanej szkoły po przerwie wakacyjnej.

 

O godz. 8.00 dzieci, rodzice i nauczyciele zebrali się na uroczystej mszy świętej, aby Bogu powierzyć najbliższe dziesięć miesięcy wytężonej pracy

i nauki. Potem wszyscy udali się na apel, podczas którego pani dyrektor Celina Kwaśna serdecznie powitała zgromadzonych. Omówiła organizację roku szkolnego,  przedstawiła nowych nauczycieli i życzyła dzieciom wielu sukcesów w nauce.

 

Ten dzień był wyjątkowy również z innej przyczyny. Przeżywaliśmy bowiem  80 rocznicę wybuchu II wojny. Z tej okazji przystąpiliśmy do Ogólnopolskiej Akcji „ Przerwany Marsz” . Projekt ten był próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to, co zrobili dla Polski, mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo,

z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach

i sprawiedliwości dziejowej . Wspólnie z przedstawicielami tego pokolenia przekroczyliśmy  próg naszej szkoły , by w sposób symboliczny dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

 

Młodzież klasy VIII pod kierunkiem wychowawcy – p. Romany przygotowała okolicznościowy program artystyczny. Po spotkaniu z wychowawcami

i zapoznaniu się z planem lekcji uczniowie powrócili do domów. Przez najbliższe miesiące dzieci będą pilnie się uczyć i rozwijać zainteresowania, by

w czerwcu z dumą i radością odebrać świadectwo.