Rzepiennickie Kol?dowanie Drukuj

Rzepiennickie Kol?dowanie

?wi?teczne tradycje przetrwaj? tylko wtedy, gdy b?dziemy je piel?gnowa? i przekazywa? z pokolenia ma pokolenie. Uczy? tego nale?y ju? od najm?odszych lat.

Dlatego w dniach 2 i 5 stycznia 2019r. ch?tni uczniowie, pod opiek? pa?: Angeliki Lisowskiej, Ewy Strzesak i Weroniki Zagrskiej wzi??y udzia? w Rzepiennickim Kol?dowaniu. Przebrane grupy kol?dnicze odwiedza?y mieszka?cw naszej wsi, ?piewaj?c kol?dy i ?ycz?c im zdrowia, pomy?lno?ci i wszystkiego co najlepsze w NOWYM 2019 ROKU.