Konkurs Kalendarz Adwentowy Drukuj

Konkurs Kalendarz Adwentowy

W tym roku szkolnym Samorz?d Uczniowski zorganizowa? Szkolny Konkurs Kalendarz Adwentowy. Uczniowie poszczeglnych klas zg?osili swoje propozycje na kolejne dni Adwentu. Ka?dy dzie? kry? zabaw? np. Dzie? ??ty, Dzie? Farmera, Dzie? Eleganta, Dzie? Szalonej Fryzury itd. Celem tego konkursu by?o zach?cenie uczniw do wsplnej zabawy, wprowadzenia radosnego nastroju ?wi?tecznego, a tak?e elementu rywalizacji mi?dzyklasowej. Konkurs ten mg? wygra? jedynie zgrany zesp? klasowy. Nieodzowne by?o rwnie? poczucie humoru, kreatywno?? oraz przyja??. Oceniana by?a pomys?owo?? oraz liczba uczniw zaanga?owanych w zabaw?.

Tegorocznym zwyci?zc? zosta?a klasa V. Serdecznie gratulujemy zwyci?zcom i dzi?kujemy wszystkim tym, ktrzy wzi?li udzia? w wsplnej zabawie.