Wigilia szkolna Drukuj

Wigilia szkolna

Jak co roku, tu? przed wigili?, spotkali?my si? aby podzieli? si? op?atkiem, z?o?y? sobie ?yczenia ?wi?teczne i wsplnie zakol?dowa?. Uroczysto?? rozpocz??a si? od przeczytania fragmentu Ewangelii. Nast?pnie pani Dyrektor i zaproszeni go?cie z?o?yli ?yczenia dla nas i naszych rodzin, a p?niej, jeszcze przed tym jak zasiedli?my do sto?u, po?amali?my si? op?atkiem. Mieli?my tak?e okazj? ogl?da? jase?ka przygotowane przez klas? VII i VIII. Po wsplnym ?wi?towaniu udali?my si? do swoich domw, aby przekaza? rodzinie ?yczenia bo?onarodzeniowe i przygotowywa? si? do nadej?cia Pana.