Drukuj

Pocztwka okoliczno?ciowa na 100-lecie odzyskania niepodleg?o?ci

Konkurs ten by? organizowany w ramach projektu Historia zatrzymana w kadrze, a jego g?wne cele dotyczy?y uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, rozbudzania szacunku dla historii Polski oraz rozwijania umiej?tno?ci plastycznych. Uczestnicy konkursu wykonali kilkana?cie pocztwek okoliczno?ciowych nawi?zuj?cych tematycznie do setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci.Powo?ana komisja konkursowa wybra?a 5 prac, ktre zosta?y przekazane organizatorom do II etapu konkursu.