Drukuj

HEROSI NIEPODLEG?EJ K??na Dolna

6 listopada uczniowie naszej szko?y brali udzia? we wspania?ej lekcji historycznej bior?c udzia? w spektaklu w ramach Festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc mo?na by?o zobaczy? widowisko teatralne "Herosi Niepodleg?ej" w wykonaniu aktorw Ko?a Teatralnego "Improwizacja" z Gromnika. Kanw? przedstawienia by?a historiatrzech zas?u?onych dla niepodleg?o?ci postaci - Jzefa Pi?sudskiego, Wincentego Witosa i Ignacego Jana Paderewskiego.

Przy okazji wizyty w K??nej uczniowie mogli rwnie? zwiedzi? Dworek Paderewskiego i obejrze? wystaw? zatytu?owan? Wok? Manru - jedynej opery Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Adama Czopka