POWSTA?CY WARSZAWSCY - BOHATEROWIE M?ODEGO POKOLENIA Drukuj

POWSTA?CY WARSZAWSCY - BOHATEROWIE M?ODEGO POKOLENIA

W ramach projektu realizowane by?y w naszej szkole dwa podstawowe elementy programowe oglnopolski konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim oraz 3-dniowy edukacyjny pobyt laureatw konkursu w Warszawie.

W oglnopolskim konkursie, w ktrym kilkuset uczestnikw zmierzy?o si? z pytaniami zawartymi w arkuszu konkursowym bra?o udzia? 8 uczniw naszej szko?y z klas VII i VIII. Zwyci??czynia okaza?a si? Zuzanna Cudek z klasy VII. G?wnym celem projektu by?a edukacja m?odego pokolenia Polakw na temat wa?nych wydarze? z najnowszej historii Polski w tym wypadku z wydarze? i Bohaterw Powstania Warszawskiego. Projekt mia? za zadanie budowa? warto?ci patriotyczne, poczucie dumy oraz wsplnoty narodowej. Efektem projektu natomiast zwi?kszenie zainteresowania tematyk? historyczn? w pokoleniu m?odych Polakw uczniw szk?.

Prace oceni?y komisje konkursowe, w sk?ad ktrej weszli m.in. historycy, nauczyciele, pracownicy IPN. Laureaci konkursu wyjechali do Warszawy. Tam, podczas 3-dniowego pobytu zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Cmentarz Pow?zkowski, a tak?e odbyli dwudniowe warsztaty artystyczne filmowe oraz muzyczne. Ko?cowym efektem projektu b?dzie utwr hip-hop, ktry zostanie napisany i wykonany przez laureatw projektu, a teledysk do niego rwnie? b?dzie nakr?cony przez uczestnikw zadania

G?wnym celem projektu by?a edukacja m?odego pokolenia Polakw na temat wa?nych wydarze? z najnowszej historii Polski w tym wypadku z wydarze? i Bohaterw Powstania Warszawskiego. Projekt mia? za zadanie budowa? warto?ci patriotyczne, poczucie dumy oraz wsplnoty narodowej. Efektem projektu natomiast zwi?kszenie zainteresowania tematyk? historyczn? w pokoleniu m?odych Polakw uczniw szk?.

Wyniki konkursu

I miejsce Zuzanna Cudek, kl.7
II m-sce- Bart?omiej Gomu?ka , kl.8
III m-sce- Marta Bajorek,kl.7
IV m-sce Oliwia Kras,kl.7
V m-sce Dominika Noga, kl.7

Ponadto w zmaganiach konkursowych brali udzia?: Roman Noga, Aleksander Cudek i Wiktor ??tka z klasy 7.