DLA NIEPODLEG?EJ Drukuj


DLA NIEPODLEG?EJ

Przekonani o s?uszno?ci przekonania, ?e bez pie?ni patriotycznej ?wi?towanie
100-lecia niepodleg?o?ci by?oby jak husaria bez skrzyde?, uczniowie klasy VII naszej szko?y przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni pani Romany G?siorowskiej pie?? dla uczczenia tej donios?ej rocznicy obchodzonej uroczy?cie w naszym kraju. Przygotowali utwr- Dzi? id? walczy? mamo, nagrali i zg?osili do konkursu Za?piewaj i Ty Niepodleg?ej.

Kiedy? pie?? dodawa?a odwagi walcz?cym o wolno??, dzi? za? wyra?a rado?? idum? zsuwerennej Polski. Przypomina burzliwe dzieje ojczyzny i jej trudne drogi do niepodleg?o?ci.

Postawa naszych uczniw ?wiadczy o ch?ci piel?gnowania przez nich postaw patriotycznych i pami?ci historycznej.

Gratulujemy udanego przedsi?wzi?cia.