Pokaz iluzji Drukuj

Pokaz iluzji

W ?rod?, 24 pa?dziernika, odby? si? pokaz iluzjonistyczny. W magicznych sztuczkach uczestniczyli tak?e uczniowie. Najm?odsi otrzymali balony, a wszyscy w dobrych humorach wrcili?my do klas.