Obchody Dnia G?o?nego Czytania Drukuj

Obchody Dnia G?o?nego Czytania

Dnia 16 pa?dziernika, dzieci z klas m?odszych wraz z nauczycielami uczcili Dzie? G?o?nego Czytania. Na warsztat wzi?li, ostatnio popularn? w?rd uczniw, ksi??k? o S?odziakach Gang S?odziakw. Na t? okazj? dzieci przynios?y ze sob? pluszaki, a tak?e zrobione przez siebie maski zwierz?t.