Informacja o zawieszeniu zajęć w szkole Drukuj

 

WAŻNE INFORMACJE !!!


Od dnia 12 marca do 25 marca br. zajęcia

w szkole zostają czasowo zawieszone.

W dniach 12-13.03 w przypadku konieczności przyprowadzenia ucznia do szkoły, nauczyciele będą prowadzić zajęcia opiekuńcze

–  zajęcia dydaktyczne są odwołane.

Zebranie z rodzicami w dniu 13.03 zostaje odwołane.

Zaleca się wszystkim uczniom w w/w okresie pozostać

w domu, unikać miejsc gdzie występują duże skupiska ludzi, przestrzegać zasad higieny i czystości oraz systematycznie powtarzać poznany materiał i uzupełniać swoje wiadomości.

Proszę śledzić stronę internetową szkoły,

na której na bieżąco zamieszczane będą informacje dotyczące terminu odwieszenia zajęć. 

 

Więcej informacji:

komunikat MEN