Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

sierpień 2022
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?14
WczorajWczoraj12
W tygodniuW tygodniu38
W miesi?cuW miesi?cu288
Wszystkie dniWszystkie dni350878

Aktualno?ci
Drukuj Email


Organizacja konsultacji z uczniami

Zgodnie z Rozporz?dzeniem MEN od 25 maja br. uczniowie klas VIII maj? mo?liwo?? uczestnictwa na terenie szko?y w konsultacjach indywidualnych lub w ma?ych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzale?niony od potrzeb uczniw, warunkw szko?y i mo?liwo?ci nauczycieli. Ich harmonogram i organizacja zostanie podana uczniom przez wychowawc? po rozpoznaniu zapotrzebowania.
Konsultacje maj? charakter dobrowolny dla uczniw. W pierwszej kolejno?ci b?d? dotyczy? przedmiotw zdawanych na egzaminach, a w miar? potrzeb tak?e z innych przedmiotw.Konsultacje maj? rwnie? umo?liwi? uczniom popraw? oceny na potrzeb? klasyfikacji. Od1 czerwca br. uczniowie pozosta?ych klas szko?y b?d? mieli mo?liwo?? korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotw na terenie szko?y.


O formie i terminach tych konsultacji, rodzicw i dzieci poinformuje dyrektor szko?y, bior?c pod uwag? potrzeby uczniw, warunki organizacyjne, mo?liwo?ci nauczycieli i stan epidemiczny kraju.


 
Zawieszenie zaj?? w oddziale przedszkolnym Drukuj Email


Zarz?dzenie Dyrektora Szko?y

w sprawie czasowego zawieszenia zaj??

w Oddziale Przedszkolnym w zwi?zku z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem Covid-19


Zarz?dzenie


 
Szko?a Muzyczna I stopnia Drukuj Email


SZKO?A MUZYCZNA


"Ruszy?y zapisy do Szko?y Muzycznej
I st. w Domos?awicach
Filia w Por?bce Uszewskiej serdecznie zaprasza!
Spe?nij swoje muzyczne marzenia!
Zg?oszenia on-line do 31 maja 2020r."

strona internetowa:www.domoslawice.pl
 
Drukuj Email


Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Tarnowie


List do Rodzicw i Uczniw

List do Rodzicw

List do Uczniw


 
Zdalne nauczanie - Nowy adres strony Drukuj Email


Drodzy Uczniowie

Informujemy, ?e od dnia 23 marca 2020r. materia?y dotycz?ce zdalnego nauczania w naszej szkole b?d? zamieszczanie na stronie:

http://nauczaniezdalne.zwinczak.pl/


przejd? do strony

Wink


Zdalne nauczanie SP Rzepiennik M.


 
Drukuj Email


Drodzy Rodzice

Z uwagi na zawieszenie zaj?? szkolnych i konieczno?? prowadzenia zdalnego nauczania prosimy o odpowiednie zorganizowanie pracy uczniom.


W tym celu nale?y wyznaczy? godziny pracy dziecka przy komputerze, z uwzgl?dnieniem przerw i w miar? mo?liwo?ci drukowa? przesy?ane przez nauczycieli karty pracy.

Prosz? rwnie? o sprawdzanie czy dziecko korzysta z zalecanych przez nauczycieli stron, a nie swobodnie surfuje po sieci.


Nale?y zadba? o aktywno?? fizyczn? dzieci, ktra jest niezb?dna dla zachowania odporno?ci.Bardzo wa?ne jest rwnie? odpowiednie motywowanie dziecka do nauki,wskazywanie mu potrzeby samodzielnej pracy i rozmowa na temat powagi sytuacji,

w ktrej wszyscy si? znale?li?my.


W razie pyta? i w?tpliwo?ci zach?camy do kontaktu z wychowawcami poszczeglnych klas

- drog? mailow? lub telefoniczn?.


 
ZDALNE NAUCZANIE Drukuj Email

UCZNIU !!!


NA SZKOLNEJ STRONIE W ZAK?ADCE:

NA BIE??CO B?D? ZAMIESZCZANE PRZEZ NAUCZYCIELI MATERIA?Y EDUKACYJNE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ORAZ KARTY PRACY DO SAMODZIELNEGO ROZWI?ZYWANIA.
KA?DA KLASA POSIADA W?ASNY KATALOG.
ZADANIA TAM ZNAJDUJ?CE SI? POBIERZ, A ROZWI?ZANIA PRZE?LIJ NAUCZYCIELOWI Z DANEGO PRZEDMIOTU
W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ NAUCZYCIELA.
JE?LI NIE MASZ MO?LIWO?CI WYDRUKOWANIA ZADA?, ROZWI?ZANIA NAPISZ W PROGRAMIE MS WORD LUB NA KARTCE I PRZE?LIJ SKAN LUB ZDJ?CIE NAUCZYCIELOWI. 
Drukuj Email


Powtrzenie wiadomo?ci

przed egzaminem

W zwi?zku z zawieszeniem zaj??

dydaktyczno-wychowawczych zach?camy wszystkich uczniw do skorzystania

z pakietw zada? umieszczonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


Link do strony
 
Informacje dot. rekrutacji do oddzia?u przedszkolnego i klasy I Drukuj Email


Komunikat dla Rodzicw kandydatw

do oddzia?u przedszkolnego i klasy pierwszej


W zwi?zku z zagro?eniem rozprzestrzeniania si? epidemii koronawirusa wszystkie czynno?ci zwi?zane z rekrutacj?, w tym potwierdzenie przez rodzica woli przyj?cia szko?a prowadzi drog? elektroniczn? poprzez e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


( w tytule wiadomo?ci prosz? napisa?: Potwierdzenie woli przyj?cia do klasy ... - imi? i nazwisko dziecka)


lub za po?rednictwem Poczty Polskiej 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013