Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

sierpień 2022
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?13
WczorajWczoraj12
W tygodniuW tygodniu37
W miesi?cuW miesi?cu287
Wszystkie dniWszystkie dni350877

Aktualno?ci
Drukuj Email

Pocztwka okoliczno?ciowa na 100-lecie odzyskania niepodleg?o?ci

Konkurs ten by? organizowany w ramach projektu Historia zatrzymana w kadrze, a jego g?wne cele dotyczy?y uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, rozbudzania szacunku dla historii Polski oraz rozwijania umiej?tno?ci plastycznych. Uczestnicy konkursu wykonali kilkana?cie pocztwek okoliczno?ciowych nawi?zuj?cych tematycznie do setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? Niepodleg?o?ci.Powo?ana komisja konkursowa wybra?a 5 prac, ktre zosta?y przekazane organizatorom do II etapu konkursu.


Więcej…
 
Warsztaty fotograficzne Drukuj Email

Warsztaty fotograficzne

W poniedzia?ek 12 listopada, 10-osobowa grupa uczestnikw projektu Historia zatrzymana w kadrze sp?dzi?a na warsztatach komputerowo-fotograficznych, na ktrych uczyli si? podstaw fotografii, skanowania i obrbki cyfrowej zdj?? oraz przygotowywali si? do prowadzenia bloga. Pod okiem trenera, pana Grzegorza Skrzyniarza, uczniowie robili zdj?cia w plenerze i w pomieszczeniu. Zaj?ciom, w efekcie ktrych uczniowie stworzyli poka?n? galeri? fotografii, towarzyszy?a mi?a atmosfera. Na koniec wykonali sobie wsplne zdj?cie przed budynkiem szko?y. 
POLSKO, ?yj d?ugo i pozosta? niepodleg?a! Drukuj Email

POLSKO, ?yj d?ugo i pozosta? niepodleg?a!

?wi?tujmy i cieszmy si? wolnym krajem ojczystym, b?d?my dumni z ?ycia
w pi?knym kraju, b?d?my dumnymi z bycia Polakami ?yczmy wielu lat pokoju
i wolno?ci!

W zwi?zku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci w naszej szkole odbywa si? szereg dzia?a?, imprez i konkursw po?wi?conych tej donios?ej uroczysto?ci celebrowanej w ca?ej Ojczy?nie.

W pi?tek 9 listopada 2018 r. odby? si? uroczysty apel z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Tradycyjnie w obchody tego pi?knego ?wi?ta w??czaj? si? wszyscy uczniowie. Ka?da z klas przygotowa?a wybrane zadanie, by uczci? Niepodleg??. Na wst?pie obchodw uczniowie klasy VI i VII przedstawili najwa?niejsze wydarzenia, ktre doprowadzi?y do powrotu naszej Ojczyzny na map? Europy po 123 latach zaborw. W ciekawym monta?u s?owno-poetyckim przestawili histori? Polski w datach, czyli najwa?niejsze wydarzenia wraz z krtkim rysem historycznym. Przypomnieli tragedi? rozbiorw, trudne lata walk o niepodleg?o?? i rado?? z odzyskania wolno?ci. Uczniowie wykazali si? du?? wiedz? na temat minionych, ale jak?e wa?nych dla pami?ci naszego narodu, wydarze?. Najm?odsi z oddzia?u przedszkolnego i uczniowie pozosta?ych klas za?piewali piosenki patriotyczne bior?c udzia? II Szkolnym Konkursie Pie?ni Patriotycznej.

Uroczysto?? ta by?a pi?kn? lekcj? historii i dumy z bycia Polakami.

Ponadto m?odzie? uczestniczy?a w wielu innych imprezach i konkursach z tej okazji cho?by rajd rowerowy 100 km na 100-lecie Niepodleg?o?ci, Za?piewaj Niepodleg?ej, czy Pocztwka na 100- lecie Niepodleg?o?ci. To tylko najwa?niejsze przedsi?wzi?cia podejmowane dla uczczenia donios?ego jubileuszu naszego kraju. Jeste?my dumni z bycia Polakami.

Więcej…
 
POWSTA?CY WARSZAWSCY - BOHATEROWIE M?ODEGO POKOLENIA Drukuj Email

POWSTA?CY WARSZAWSCY - BOHATEROWIE M?ODEGO POKOLENIA

W ramach projektu realizowane by?y w naszej szkole dwa podstawowe elementy programowe oglnopolski konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim oraz 3-dniowy edukacyjny pobyt laureatw konkursu w Warszawie.

W oglnopolskim konkursie, w ktrym kilkuset uczestnikw zmierzy?o si? z pytaniami zawartymi w arkuszu konkursowym bra?o udzia? 8 uczniw naszej szko?y z klas VII i VIII. Zwyci??czynia okaza?a si? Zuzanna Cudek z klasy VII. G?wnym celem projektu by?a edukacja m?odego pokolenia Polakw na temat wa?nych wydarze? z najnowszej historii Polski w tym wypadku z wydarze? i Bohaterw Powstania Warszawskiego. Projekt mia? za zadanie budowa? warto?ci patriotyczne, poczucie dumy oraz wsplnoty narodowej. Efektem projektu natomiast zwi?kszenie zainteresowania tematyk? historyczn? w pokoleniu m?odych Polakw uczniw szk?.

Prace oceni?y komisje konkursowe, w sk?ad ktrej weszli m.in. historycy, nauczyciele, pracownicy IPN. Laureaci konkursu wyjechali do Warszawy. Tam, podczas 3-dniowego pobytu zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Cmentarz Pow?zkowski, a tak?e odbyli dwudniowe warsztaty artystyczne filmowe oraz muzyczne. Ko?cowym efektem projektu b?dzie utwr hip-hop, ktry zostanie napisany i wykonany przez laureatw projektu, a teledysk do niego rwnie? b?dzie nakr?cony przez uczestnikw zadania

G?wnym celem projektu by?a edukacja m?odego pokolenia Polakw na temat wa?nych wydarze? z najnowszej historii Polski w tym wypadku z wydarze? i Bohaterw Powstania Warszawskiego. Projekt mia? za zadanie budowa? warto?ci patriotyczne, poczucie dumy oraz wsplnoty narodowej. Efektem projektu natomiast zwi?kszenie zainteresowania tematyk? historyczn? w pokoleniu m?odych Polakw uczniw szk?.

Wyniki konkursu

I miejsce Zuzanna Cudek, kl.7
II m-sce- Bart?omiej Gomu?ka , kl.8
III m-sce- Marta Bajorek,kl.7
IV m-sce Oliwia Kras,kl.7
V m-sce Dominika Noga, kl.7

Ponadto w zmaganiach konkursowych brali udzia?: Roman Noga, Aleksander Cudek i Wiktor ??tka z klasy 7.


Więcej…
 
Drukuj Email

HEROSI NIEPODLEG?EJ K??na Dolna

6 listopada uczniowie naszej szko?y brali udzia? we wspania?ej lekcji historycznej bior?c udzia? w spektaklu w ramach Festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc mo?na by?o zobaczy? widowisko teatralne "Herosi Niepodleg?ej" w wykonaniu aktorw Ko?a Teatralnego "Improwizacja" z Gromnika. Kanw? przedstawienia by?a historiatrzech zas?u?onych dla niepodleg?o?ci postaci - Jzefa Pi?sudskiego, Wincentego Witosa i Ignacego Jana Paderewskiego.

Przy okazji wizyty w K??nej uczniowie mogli rwnie? zwiedzi? Dworek Paderewskiego i obejrze? wystaw? zatytu?owan? Wok? Manru - jedynej opery Ignacego Jana Paderewskiego autorstwa Adama Czopka

Więcej…
 
DLA NIEPODLEG?EJ Drukuj Email


DLA NIEPODLEG?EJ

Przekonani o s?uszno?ci przekonania, ?e bez pie?ni patriotycznej ?wi?towanie
100-lecia niepodleg?o?ci by?oby jak husaria bez skrzyde?, uczniowie klasy VII naszej szko?y przygotowali pod kierunkiem wychowawczyni pani Romany G?siorowskiej pie?? dla uczczenia tej donios?ej rocznicy obchodzonej uroczy?cie w naszym kraju. Przygotowali utwr- Dzi? id? walczy? mamo, nagrali i zg?osili do konkursu Za?piewaj i Ty Niepodleg?ej.

Kiedy? pie?? dodawa?a odwagi walcz?cym o wolno??, dzi? za? wyra?a rado?? idum? zsuwerennej Polski. Przypomina burzliwe dzieje ojczyzny i jej trudne drogi do niepodleg?o?ci.

Postawa naszych uczniw ?wiadczy o ch?ci piel?gnowania przez nich postaw patriotycznych i pami?ci historycznej.

Gratulujemy udanego przedsi?wzi?cia.

Więcej…
 
Pokaz iluzji Drukuj Email

Pokaz iluzji

W ?rod?, 24 pa?dziernika, odby? si? pokaz iluzjonistyczny. W magicznych sztuczkach uczestniczyli tak?e uczniowie. Najm?odsi otrzymali balony, a wszyscy w dobrych humorach wrcili?my do klas.

Więcej…
 
Obchody Dnia G?o?nego Czytania Drukuj Email

Obchody Dnia G?o?nego Czytania

Dnia 16 pa?dziernika, dzieci z klas m?odszych wraz z nauczycielami uczcili Dzie? G?o?nego Czytania. Na warsztat wzi?li, ostatnio popularn? w?rd uczniw, ksi??k? o S?odziakach Gang S?odziakw. Na t? okazj? dzieci przynios?y ze sob? pluszaki, a tak?e zrobione przez siebie maski zwierz?t.


Więcej…
 
Dzie? Edukacji Narodowej Drukuj Email

Dzie? Edukacji Narodowej

W pi?tek, 12 pa?dziernika, obchodzili?my w naszej szkole uroczysto?ci zwi?zane z Dniem Nauczyciela oraz ?lubowaniem klasy pierwszej. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj?? z tego wydarzenia.


Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013