Menu G?wne

eDziennik

MS Office 365

Kalendarz

sierpień 2022
pwścpsn
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Licznik odwiedzin

Dzi?Dzi?14
WczorajWczoraj12
W tygodniuW tygodniu38
W miesi?cuW miesi?cu288
Wszystkie dniWszystkie dni350878

Aktualno?ci
Informacja o zawieszeniu zaj?? w szkole Drukuj Email

WA?NE INFORMACJE !!!


Od dnia 12 marca do 25 marca br. zaj?cia

w szkole zostaj? czasowo zawieszone.

W dniach 12-13.03 w przypadku konieczno?ci przyprowadzenia ucznia do szko?y, nauczyciele b?d? prowadzi? zaj?cia opieku?cze

zaj?cia dydaktyczne s? odwo?ane.

Zebranie z rodzicami w dniu 13.03 zostaje odwo?ane.

Zaleca si? wszystkim uczniom w w/w okresie pozosta?

w domu, unika? miejsc gdzie wyst?puj? du?e skupiska ludzi, przestrzega? zasad higieny i czysto?ci oraz systematycznie powtarza? poznany materia? i uzupe?nia? swoje wiadomo?ci.

Prosz? ?ledzi? stron? internetow? szko?y,

na ktrej na bie??co zamieszczane b?d? informacje dotycz?ce terminu odwieszenia zaj??.Więcej…
 
Wa?ne informacje - Koronawirus Drukuj Email


W zwi?zku z rozprzestrzenianiem si? Koronawirusa

w krajach Europy, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono materia?y dotycz?ce metod

i ?rodkw zapobiegania zagro?eniom zara?enia wirusem.

Co musisz wiedzie? o koronawirusie?


Potrzebujesz informacji lub pomocy?

Skontaktuj si? z pracownikiem
Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej

pod nr tel. 14 621 70 97


Więcej…
 
Dzie? Nauki Polskiej 2020 Drukuj Email
W dniu 19.02.2020 roku po raz pierwszy w naszej szkole obchodzili?my Dzie? Nauki Polskiej. ?wi?to to wyznaczone zosta?o na dzie? urodzin Miko?aja Kopernika. Z tego wzgl?du, zosta?a zaprezentowana uczniom okazjonalna gazetka. Centralne miejsce po?wi?cono w niej Miko?ajowi Kopernikowi, przypominaj?c najwa?niejsze i zarazem rewolucyjne odkrycie tego wielkiego astronoma, jakim by?a teoria heliocentryczna. Wspomniano rwnie? o Marii Sk?odowskiej Curie oraz jej i jej m??a wielkich odkryciach
(odkrycie pierwiastkw: rad i polon). Ponadto przypomniano sylwetki trzech wielkich polskich matematykw, ktrym uda?o si? z?ama? kod niemieckiej maszyny szyfruj?cej Enigma, a mianowicie Marianie Rejewskim, Jerzym R?yckim i Henryku Zygalskim.


 
Turniej tenisa sto?owego 2020 Drukuj Email

"Mi?dzygminny turniej tenisa sto?owego"

Nawet w okresie ferii uczniowie aktywnie odwiedzaj? mury Naszej szko?y, po to m.in. aby aktywnie sp?dzi? czas.

30 stycznia 2020r. w Naszej Szkole odby? si? "Mi?dzygminny turniej tenisa sto?owego". W przeddzie? turnieju w ramach roz?adowania napi?cia kilkoro uczniw razem z Panem Edwardem Cudkiem wybrali si? na mecz pi?ki r?cznej

PGE VIVE Kielce Grupa Azoty Tarnw

Podczas turnieju uczniowie rywalizowali w dwch grupach wiekowych.

Klasyfikacje poszczeglnych grup przedstawia?y si? nast?puj?co:

Grupa m?odsza dziewcz?ta:
1. Karnia Amelia - SP Rzep. Marc.
2. Patyk Oliwia - SP Chojnik
3. Szyma?ska Zuzanna - SP Rzep. Marc.
4. Ryndak Wiktoria - SP Rzep. Marc.

Grupa m?odsza ch?opcy:
1. Kwiek Kamil - SP Brzozowa
2. Kwa?ny Micha? - SP Rzep. Marc.
3. Ziomek Jakub - SP Rzep. Marc.
4. Szyma?ski B?a?ej - SP Rzep. Marc.

Grupa starsza dziewcz?ta:
1. Noga Dominika - SP Rzep. Marc.
2. Szafra?ska Daria - SP Chojnik
3. Szyma?ska Patrycja - SP Rzepiennik Strzy?ewski

Grupa starsza ch?opcy:
1. Noga Roman - SP Rzep. Marc.
2. Kiero?ski Mariusz - SP Brzozowa
3. Kiero?ski Mateusz - SP Brzozowa


Więcej…
 
Dzie? Babci i Dziadka 2020 Drukuj Email

Babciu i Dziadziu Kochamy Was!!!"


Pod takim has?em odby?a si? uroczysto?? z okazji ?wi?ta Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim.

24 stycznia 2020 roku w Domu Kultury zebra?a si? liczna grupa Dziadkw, dla ktrych wnuki przygotowa?y wyst?py recytatorskie, wokalne i taneczne. By?y te? ?yczenia, kwiaty, laurki i drobne upominki.

Wyst?py zacz?li uczniowie z klasy drugiej i trzeciej, ktrzy zaprezentowali jase?ka. Nast?pnie klasa pierwsza przedstawi?a taniec z pomponami dla swoich ukochanych Dziadkw.

Nasze Przedszkolaczki pi?knie recytowa?y wiersze, rado?nie ?piewa?y piosenki i weso?o ta?czy?y w strojach ba?wankw i ?nie?ynek. Wszystkie babcie i dziadkowie z dum? obserwowali wyst?py przedszkolakw nie kryj?c przy tym dumy i rado?ci ze swoich ukochanych wnucz?t.

Ogromne wra?enie na przyby?ych go?ciach zrobi? wyst?p kabaretu w wykonaniu klasy smej. Przedstawione scenki wywo?a?y u?miech na twarzy Dziadkw, a niejednego z zebranych go?ci przyprawi?y o ?zy ?miechu.

Dzieci w formie wierszy z?o?y?y Dziadkom i Babciom serdeczne ?yczenia, a nast?pnie wr?czy?y im niespodzianki.

Na zako?czenie wyst?pw uczniowie klas IV-VIII, za?piewa?y szacownym go?ciom pie?? Bukiet Serc po czym wr?czy?y im przygotowane niespodzianki.

Babcie i dziadkowie zostali zaproszeni rwnie? na przygotowany przez rodzicw z tej okazji pocz?stunek.

Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom ?yczymy wszystkiego najlepszego nie tylko w dniu ich ?wi?ta!!Prze?yjmy to jeszcze raz...

Więcej…
 
Spotkanie z Dzielnicowym Drukuj Email

Spotkanie z Policjantem

22 stycznia 2020r. w naszej szkole odby?o si? spotkanie z panem dzielnicowym ?ukaszem Kie?bas?. To ju? druga wizyta w tym roku szkolnym.Tematem spotkania by?o przypomnienie zagadnie? dotycz?cych bezpiecze?stwa dzieci w czasie ferii zimowych. Pan policjant ponadto, w formie praktycznej, przypomnia? podstawowe zasady zachowania si? na drogach i podczas zabaw na ?wie?ym powietrzu. Nast?pnie wyt?umaczy? jak nale?y zachowa? si? w kontaktach z obcymi lud?mi, jak dba? o bezpiecze?stwo w?asne i innych oraz do kogo zwraca? si? o pomoc w sytuacji zagro?enia. Dzieci z du?ym zainteresowaniem s?ucha?y rad i wskazwek zaproszonego go?cia.
Więcej…
 
Rzepiennickie kol?dowanie 2020 Drukuj Email


Rzepiennickie Kol?dowanie

?wi?teczne tradycje przetrwaj? tylko wtedy, gdy b?dziemy je piel?gnowa? i przekazywa? z pokolenia ma pokolenie. Uczy? tego nale?y ju? od najm?odszych lat.

Dlatego w dniu 3 stycznia 2020r. ch?tni uczniowie, pod opiek? pa?: Katarzyny Witek, Bo?eny Kwarci?skiej i Weroniki Zagrskiej wzi??y udzia? w Rzepiennickim Kol?dowaniu. Przebrane grupy kol?dnicze odwiedza?y mieszka?cw naszej wsi, ?piewaj?c kol?dy i ?ycz?c im zdrowia, pomy?lno?ci i wszystkiego co najlepsze w NOWYM 2019 ROKU.

To kolejne zadanie Innowacji regionalnej realizowanej w tym roku w naszej szkole.

 
Wigilia szkolna 2019 Drukuj Email
I takiej tradycji nie zabrak?o i tego roku. Wsplne ?wi?towanie rozpocz??y jase?ka przedstawione przez klas? II i III naszej szko?y, do ktrych uczniowie sumiennie przygotowywali si? ju?
od kilku tygodni.
Po obejrzeniu Jase?ekPani Dyrektorz?o?y?a ?yczenia dla wszystkich uczniw, nauczycieli
i rodzicw, ?ycz?c zdrowych, spokojnych ?wi?t oraz wszelkiej pomy?lno?ci w Nowym Roku.
Po ?yczeniach wsplnie podzielili?my si? op?atkiem. Nast?pnie zjedli?my przygotowany pocz?stunek i wsplnie za?piewali?my kol?dy.


Wi?cej...

 
Miko?ajki 2019 Drukuj Email

SPOTKANIE ZE ?WI?TYM MIKO?AJEM

Pi?tek 6 grudnia to d?ugo wyczekiwany dzie?, wktrymdzieci jak zaczarowane same szybko wsta?y ibez?adnego oci?gania pojawi?y si? wprzedszkolu oraz szkole. Ka?de dziecko ca?y rok ci??ko pracowa?o natoaby w?a?nie wtym dniu spotka? ?wi?tego Miko?aja imc odebra? odNiego podarunek.

Nasi podopieczni bardzo staraj? si? by? grzecznym idoskonale wiedz? ?eMiko?aj ca?y czas nanich patrzy. Odsamego rana dzieci podekscytowane wyczekiwa?y ?wi?tego nas?uchuj?c radosnego okrzyku ho, ho, ho! iodg?osw dzwonkw sa?.

Zaka?dym razem gdytylkootwiera?y si? drzwi wszystkie dzieci, a? zatrzymywa?y oddech zwra?enia. A? wko?cu rozleg?o si? mocne pukanie dodrzwi, te uchyli?y si? awprogu stan?? On ?wi?ty Miko?aj!

Gdyzasiad? wygodnie naspecjalnie przygotowanym fotelu wtowarzystwie elfa-pomocnika nasta?a cisza. Dzieci przywita?y go?cia inast?pi? d?ugo wyczekiwany moment wr?czania prezentw. Dzieci z oddzia?u przedszkolnego wramach podzi?kowania zaprzybycie iotrzymane podarunki wyrecytowa?y dla ?wi?tego Miko?aja wierszyki i za?piewa?y przygotowane wcze?niej piosenki.

Atmosfera spotkania by?a magiczna. Ka?dy wtym dniu zosta? obdarowany prezentem.

Miko?aju bardzo dzi?kujemy zaodwiedziny izarado?? jak? podarowa?e? naszym podopiecznym. Dozobaczenia zarok!.
Więcej…
 
« PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL


Designed by mgr Angelika Starzyk © 2013